×
English ខ្មែរ 中文
Priority Promotion Specialized Partners About Us    ▪ About Prince Bank    ▪ Vision, Mission & Core Values    ▪ CEO's Remark    ▪ Board of Directors    ▪ Management Team    ▪ Corporate Governance    ▪ License    ▪ Organisational Chart Career Mastercard & Visa card Deposits    ▪ Current Account    ▪ Prince Savings    ▪ Consumer Term Deposit    ▪ Corporate Term Deposit    ▪ Business Check Account    ▪ Business Plus Account Loans    ▪ Student Loan    ▪ Personal Loan    ▪ Housing Loan    ▪ Business Loan News Contact Us Locator Remittent    ▪ Overseas Funds Transfer    ▪ Retail Pay    ▪ Bakong    ▪ Fast Payment e-Brochure Complaint
Back
Related Article The Official Launch of Prince Bank Cards Prince Bank Plc. awarded “The Best Commercial Bank Cambodia 2020” Prince Bank Partners with Mastercard and Visa to Offer Debit and Credit Cards Prince Bank's provide scholarship to Royal University of Phnom Penh and Institute of Technology for the academic years 2019-2020 Prince Bank’s New and Enhanced Mobile Banking Features Await Customers Prince Bank Participates in the SME Co-Financing Scheme 2020 The 10th Anniversary of the Cambodian Young Entrepreneurs Association Prince Bank Management Offsite Meeting ធនាគារ ព្រីនស៍ វិនិយោគទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង ១០លានដុល្លារ បន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធធនាគារដែលមានស្រាប់ The MOU Signing Ceremony between Prince Bank and FASMEC Prince Bank sponsored a VIP Hall for the premiere of The Prey. Samdech Techo Volunteer Doctors Association (TYDA) Prince Bank Joins NBC’s Bakong Digital Platform Samdech Techo Voluntary Youth Doctor Association (T.Y.D.A) NBC’s Fast Payment Service Is Available At Prince Bank Voluntary Blood Donation Prince Bank Recognized with Multiple Employer Brand Awards Prince Bank has donated materials to Sihanoukville Referal Hospital The 5th Annual Soccer League Championship 2019 Prince Bank's Provide Scholarship to underprivileged students Prince Bank featured in Efma’s APAC Review 2019 publication Open any Prince Bank savings account and have a chance to win a 2D movie card (valid for 10 times) Prince Bank and the CSX signed a Memorandum of Understanding (MOU) to offer a special package for CSX listed companies PRINCE BANK CO-HOSTS CAMBODIA’S FIRST DIGITAL BANKING FORUM WITH EUROPE’S EFMA The 24th International Half Marathon in Angkor Wat Prince Bank Plc. renewed its sponsorship of the Visakha Football Club for 2020 to 2022 Prince Bank launch Priority Banking at Head Office Branch ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បើកយុទ្ធនាការបង្ហាញផលិតផលឥណទាន នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ ទី​១០ ខែឧសភា យុទ្ធនាការ​ធំ​មួយ​ ប្រកាស​រក​មូលនិធិ​ជួយ​ព្យាបាល​គ្រូ​បង្វឹក​ឆ្កែ​ខ្មែរ ល្បី​ពេញ​ពិភពលោក ធនាគារ ព្រីនស៍ ចូលរួមឧបត្ថម្ភធំដល់កម្មវិធី “ សន្និបាត She ” ដើម្បីជម្រុញលើកកម្ពស់ក្នុងសង្គម កម្ពុជា Prince Bank received the Asia’s Top 100 Best Employer Brands Award 2019 Prince Bank is supporting two Cambodian medical students who will be completing their internships at Aicenne Hospital in Paris, France. SOUSDEI FRANCE 2019 Prince Bank donated books for the A memorable event “Warrior Night” to officially annouce the rename of ព្រីនស៍​ ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី​ បើកសម្ពោធជាផ្លូវការនូវសាខាទី ៧ របស់ខ្លួនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ អបអរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ធនាគារ ព្រីនស៍ ផ្តល់ជូននូវនំអន្សមដោយឥតគិតថ្លៃ Cambodian Children's Literacy Event The "Share the Love via Football" The 11th Annual RUPP Fundraising
Prince Bank is supporting two Cambodian medical students who will be completing their internships at Aicenne Hospital in Paris, France.

Prince Bank is supporting two Cambodian medical students who will be completing their internships at Aicenne Hospital in Paris, France.

Posted Date: 2019-09-05

Prince Bank is supporting two Cambodian medical students who will be completing their internships at Aicenne Hospital in Paris, France.  Prince Bank will cover the cost of airfare and visas for the month-long program.  In addition to their studies, the two students will be staying with a French family and have the opportunity to build relationships and learn more about French culture while practicing their French. 

Upon their return, we firmly believe that the students will share their knowledge and experience with others and contribute as valuable human resources for Cambodia’s future. We wish the students a safe journey and success in fulfilling their mission.


太子银行正在资助两名柬埔寨医科学生,他们将在法国巴黎的安西恩医院完成实习。太子银行将为为期一个月的项目支付机票和签证费用。除了学习之外,这两名学生还将在一个法国家庭借助,因此他们将有机会练习法语的同时,也可以和当地人建立关系以及进一步了解法国文化。

我们坚信当他们回国后,将与他人分享他们的知识和经验,为柬埔寨的未来贡献宝贵的人力资源。我们祝愿两位同学在完成任务的旅途中一路平安。


Top