×
English ខ្មែរ 中文
About Us    ▪ About Prince Bank    ▪ Vision, Mission & Core Values    ▪ CEO's Remark    ▪ Board of Directors    ▪ Management Team    ▪ Corporate Governance    ▪ License    ▪ Organisational Chart Priority Banking Mastercard & Visa card Promotion Deposits    ▪ Current Account    ▪ Prince Savings    ▪ Consumer Term Deposit    ▪ Corporate Term Deposit    ▪ Business Check Account    ▪ Business Plus Account Loans    ▪ Personal Loan    ▪ Housing Loan    ▪ Business Loan News Career Contact Us Locator e-Brochure Complaint
Back
Related Article The Official Launch of Prince Bank Cards Prince Bank Plc. awarded “The Best Commercial Bank Cambodia 2020” Prince Bank Partners with Mastercard and Visa to Offer Debit and Credit Cards Prince Bank's provide scholarship to Royal University of Phnom Penh and Institute of Technology for the academic years 2019-2020 Prince Bank’s New and Enhanced Mobile Banking Features Await Customers Prince Bank Participates in the SME Co-Financing Scheme 2020 The 10th Anniversary of the Cambodian Young Entrepreneurs Association Prince Bank Management Offsite Meeting ធនាគារ ព្រីនស៍ វិនិយោគទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង ១០លានដុល្លារ បន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធធនាគារដែលមានស្រាប់ The MOU Signing Ceremony between Prince Bank and FASMEC Prince Bank sponsored a VIP Hall for the premiere of The Prey. Samdech Techo Volunteer Doctors Association (TYDA) Prince Bank Joins NBC’s Bakong Digital Platform Samdech Techo Voluntary Youth Doctor Association (T.Y.D.A) NBC’s Fast Payment Service Is Available At Prince Bank Voluntary Blood Donation Prince Bank Recognized with Multiple Employer Brand Awards Prince Bank has donated materials to Sihanoukville Referal Hospital The 5th Annual Soccer League Championship 2019 Prince Bank's Provide Scholarship to underprivileged students Prince Bank featured in Efma’s APAC Review 2019 publication Open any Prince Bank savings account and have a chance to win a 2D movie card (valid for 10 times) Prince Bank and the CSX signed a Memorandum of Understanding (MOU) to offer a special package for CSX listed companies PRINCE BANK CO-HOSTS CAMBODIA’S FIRST DIGITAL BANKING FORUM WITH EUROPE’S EFMA The 24th International Half Marathon in Angkor Wat Prince Bank Plc. renewed its sponsorship of the Visakha Football Club for 2020 to 2022 Prince Bank launch Priority Banking at Head Office Branch ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បើកយុទ្ធនាការបង្ហាញផលិតផលឥណទាន នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ ទី​១០ ខែឧសភា យុទ្ធនាការ​ធំ​មួយ​ ប្រកាស​រក​មូលនិធិ​ជួយ​ព្យាបាល​គ្រូ​បង្វឹក​ឆ្កែ​ខ្មែរ ល្បី​ពេញ​ពិភពលោក ធនាគារ ព្រីនស៍ ចូលរួមឧបត្ថម្ភធំដល់កម្មវិធី “ សន្និបាត She ” ដើម្បីជម្រុញលើកកម្ពស់ក្នុងសង្គម កម្ពុជា Prince Bank received the Asia’s Top 100 Best Employer Brands Award 2019 Prince Bank is supporting two Cambodian medical students who will be completing their internships at Aicenne Hospital in Paris, France. SOUSDEI FRANCE 2019 Prince Bank donated books for the A memorable event “Warrior Night” to officially annouce the rename of ព្រីនស៍​ ហ្វាយនែន​ ភីអិលស៊ី​ បើកសម្ពោធជាផ្លូវការនូវសាខាទី ៧ របស់ខ្លួនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ អបអរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ធនាគារ ព្រីនស៍ ផ្តល់ជូននូវនំអន្សមដោយឥតគិតថ្លៃ Cambodian Children's Literacy Event The "Share the Love via Football" The 11th Annual RUPP Fundraising
NBC’s Fast Payment Service Is Available At Prince Bank

NBC’s Fast Payment Service Is Available At Prince Bank

Posted Date: 2019-12-03

Prince Bank has joined a growing number of commercial banks and microfinance deposit-taking institutions (MDIs) to offer the National Bank of Cambodia’s “Fast Payment” service.  Fast is a payment system that allows Prince Bank customers to transfer funds across all member financial institutions.        

Transactions are performed in real-time, and funds are immediately accessible.  Fast promotes interbank cooperation that facilitates transfers in Khmer Riels all across the country.  Additionally, customers benefit from a high transaction limit of up to 40 million riels, while taking advantage of low transaction fees that start at 4,000 riels.

Fast makes it more convenient for customers to access funds by streamlining the money transfer process between financial institutions.  As a result, it helps customers to become familiar with electronic payment systems and encourages them to move towards an increasingly cashless banking future.  In the process, banks benefit from reducing the time and energy spent on cash handling transactions.     

This move towards digitalization aligns perfectly with Prince Bank’s long-term vision to be a leading digital bank. 

To celebrate the launch of “Fast Payment” and promote transactions in Khmer Riels at all locations, Prince Bank is waiving the transaction fees associated with money transfers.  Family, friends, and customers can take advantage of this promotion starting now until 30 June 2020.             

Top